ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังวิเศษฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก

แชทกับโรงเรียน