ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวังวิเศษฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก

แชทกับโรงเรียน