กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยให้นักเรียนขัดโต๊ะด้วยกระดาษทรายและทาสีโต๊ะนักเรียน ตลอดจนทำความสะอาดห้องเรียน ประตู หน้าต่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกห้องเรียน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1EoEHoV4_aW3zk5vjXNmqCKpbxSXXgWfR?fbclid=IwAR1Yp1wcwD0qaoRPdPsMxJ-vTVQyG7_OR01mktqVNBhoGgbqPm0IfzixYC4

แชทกับโรงเรียน