การสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีพระครูปลัดเสฎฐวุฒิ พุทฺธสโร เจ้าอาวาสวัดวังมะปราง (น้ำฉ่า) เป็นประธานสนามสอบ และมีนางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสอบ รวมจำนวนผู้สมัครสอบนักธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 509 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 246 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 83 คน รวมนักเรียนเข้าสอบทั้งหมด 838 คน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1MAUCdGm1qtTa4Gbrm7fZGE6asfoTUSEv?fbclid=IwAR1wvQaNAam-Px_6_zg9zeCjs039eii_JRU2f9B-Q5k2bQNu9cmuHjMvAn0

แชทกับโรงเรียน