ไว้อาลัยให้แก่ นางสาวกุลิสรา เครือเตียว ศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมตัวแทนคณะครูร่วมไว้อาลัยให้แก่ นางสาวกุลิสรา เครือเตียว ศิษย์เก่าโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ที่เสียชีวิตจากเหตุถูกทำร้ายร่างกาย และเป็นกำลังใจให้แก่นางสาวณัฐวรา เครือเตียวและครอบครัว ศิษย์ปัจจุบันผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัว

แชทกับโรงเรียน