สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ ทอดกฐินวัดราษฎร์รังสรรค์ (วัดคลองชี)

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมตัวแทนคณะครูร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ ทอดกฐินวัดราษฎร์รังสรรค์ (วัดคลองชี) ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน