ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมครูผู้ฝึกซ้อมวงโยธวาทิตนำนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายบุญรอด บุญช่วย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อเชิญมาถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดบ้านบางคราม หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แชทกับโรงเรียน