รับฟังการบรรยายเส้นทางสู่อาชีพทหาร โดยคณะวิทยากร จากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐจังหวัดตรัง

วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ รับฟังการบรรยายเส้นทางสู่อาชีพทหาร โดยคณะวิทยากร จากค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐจังหวัดตรัง นำโดย ร.อ. นิพล สุขศรีราช ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โดยมี คุณครูทิพวรรณ อังสกุล เป็นผู้ดูแลนักเรียน

แชทกับโรงเรียน