ผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวดโปสเตอร์ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปี 2566

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณิศรา ศรีเพชร์ และนางสาวปาริชาติ รอดจินดา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนางจุฑารัตน์ ใจบุญ ครูผู้ควบคุมนักเรียน ส่งผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการประกวดโปสเตอร์ “การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ประจำปี 2566 ประเภทประชาชนทั่วไป จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แชทกับโรงเรียน