กิจกรรมวันฮาโลวีน ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1oUY0856bNt19-wnKEwGsQdXWdtbpWXaP?fbclid=IwAR3BB0Bke8vGLwXBOgDzhJ92R9OXDkdle-jym9h1npY86GRMbC2r-ANfiDY

แชทกับโรงเรียน