ร่วมให้การต้อนรับ นายปิยะวัฒน์ รักราวี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 นายยงยุทธ มณีโชติ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมให้การต้อนรับ นายปิยะวัฒน์ รักราวี และคณะผู้มาส่งจากโรงเรียนกันตังพิทยากรนำโดยนางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กันตังพิทยากร เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1SDaeS_CbeYNHkVVi-92j8h6_OHogARA3?fbclid=IwAR3OtEdGSxHwiEzJaqxs7l31Q86PUlxvgNL14VMfzVqD_C3cECbGHpwZHoY

แชทกับโรงเรียน