ร่วมให้การต้อนรับนางสาวธิติมา เดชภักดีและคณะผู้มาส่งจากโรงเรียนเกาะสมุย

วันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ พร้อมตัวแทนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมให้การต้อนรับนางสาวธิติมา เดชภักดีและคณะผู้มาส่งจากโรงเรียนเกาะสมุย เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

แชทกับโรงเรียน