ร่วมแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด เนื่องในงาน “ของดีชาววัง ประจำปี 2666”

วันที่ 21 และ 30 กันยายน 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ภายใต้การนำของนางสาวอุไรวรรณ ทองเสหน่ห์ นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด เนื่องในงาน “ของดีชาววัง ประจำปี 2666”

แชทกับโรงเรียน