กิจกรรมมุทิตาคาราวะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ จัดกิจกรรมมุทิตาคาราวะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการแด่นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว นายสถาพร เพ่งพิศ และนายจรัล มัธยม เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณในความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการจนครบวาระเกษียณ ณ หอประชุมม่วงมณีรัตน์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1-3TifqAIqx8smUSjdDG3i-zjZZY3IwtZ?fbclid=IwAR2sGDVWpiJ7aarQt6B7cKAS2fW_4lvjDbK3gKTLhB3VBn3sS992CGjma_c

แชทกับโรงเรียน