“เครือข่ายนักเรียน​ ​D.A.R.E. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน​”

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 พันตำรวจโท ธานินทร์ ทองเยาว์ สารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธร อำเภอวังวิเศษ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้จาก “เครือข่ายนักเรียน​ ​D.A.R.E. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียน​” จากครู​ DARE ของ​สถานีตำรวจอำเภอวังวิเศษ เพื่อสร้างภูมิป้องกันยาเสพติดให้แก่ตนเองเเละชุมชน

แชทกับโรงเรียน