ร่วมลงนามทำสัญญาติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ร่วมลงนามทำสัญญาติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาตามการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจริยะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจริยะของการไฟฟ้านครหลวง

แชทกับโรงเรียน