ร่วมการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นำนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขัน A-Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 10 การแข่งขัน A-Math ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชมเชย อันดับที่ 4 การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์

รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชมเชย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แชทกับโรงเรียน