กิจกรรมอบรมการบริหารเงิน online investory mobile exhibition on school 2566

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมอบรมการบริหารเงิน online investory mobile exhibition on school 2566 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องวางแผนการเงินและการลงทุน ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ 6/2

แชทกับโรงเรียน