กิจกรรมสานสัมพันธ์ 21 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

วันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 ตัวแทนผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ 21 ปี TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

แชทกับโรงเรียน