กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 5-13 กันยายน 2566 กลุ่มบริหารงานบุคลโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ดำเนินกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ PA (Performance Agreement) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน เพื่อลดเอกสาร เน้นคุณภาพผู้เรียน โดยนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิจารณาในการขอเลื่อน วิทยฐานะและการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1seidPA4MYF8oeDdCNMqVfidw748JEQKH?fbclid=IwAR3aA4gDWg-_zcebUoDqlrn-rrQTngdriTDbeIyPYOrPagfPSQqvv5-1a-s

แชทกับโรงเรียน