กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4, 5/4 และ 6/4

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1vcsLp7GmeXE4IPFJzDJru-a2GYng55V6?fbclid=IwAR1R-wK0iiSUrlscsazsFzTnqve374pjpIvV6hpviantAG8_7iBO28LNTec

แชทกับโรงเรียน