อบรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและตำบลวังมะปรางเหนือ

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการจัดอบรมสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันจังหวัดตรัง ประจำปี 2566 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงการสร้างจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันตั้งแต่ระดับฐานราก และคัดเลือกตัวแทนคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลและตำบลวังมะปรางเหนือเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1U2bPz2Y5qed3qfOk6AJjuyPHRF2JJnhQ?fbclid=IwAR1o-uCa8f-GurqRlVyvM59eFFvCz3rOQ7z9-wY6tQQUb_GnLAqD9U5aXY4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชทกับโรงเรียน