หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังวิเศษลงพื้นที่พบปะนักเรียน

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังวิเศษ นำโดย นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ ลงพื้นที่พบปะคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์-อนุสรณ์ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ และในวันเดียวกันนั้นได้มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอวังวิเศษมาชี้แจงและแนะนำการลงทะเบียนระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล DOPA-Digital ID ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ให้แก่นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1sSt0OvNZ3l92WfE34NPGCMwTEIqufJ0l?fbclid=IwAR13sgRRGaRV5CRLvozFx0SbJaASvz1OKfltU9Mv_J5TtlOTADm3ELi7VLM

แชทกับโรงเรียน