รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ให้การต้อนรับ รับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และ รับการนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการดำเนินการนิเทศติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษา นำโดย นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธรรมสรณ์ ทองงาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสมชาย อินทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ และนายศักดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 เพื่อพัฒนาเครือข่ายนิเทศ พร้อมทั้งรับฟังความต้องการความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>https://drive.google.com/drive/folders/1VOUEisOHNcMIJX40Vo-KsZbZwi64Btx5?fbclid=IwAR2pUgB7ySsNaYiCuQlrpMOkORyRfbc6ITPHfByyofdpwy5p2rs8e8qDbrg

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชทกับโรงเรียน