กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>

https://drive.google.com/drive/folders/16T7vXqN5ezeHNG80zJUEPRYfUgRK5Kap?fbclid=IwAR3JZYBDWGZtQSSM1NwOjHZvi5mW16T5FCr_oSi3o6Tlff_iZ3jhQXjPTDA

แชทกับโรงเรียน