การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>

https://drive.google.com/drive/folders/1WJsX-1Zg7pYqbvVhsYRzcvIJpi7rI__H?fbclid=IwAR1KgK2uFxz7mwoouAdQXXJRZ_DVWUpjuiOAdoHJ5scqUZvg5xigdUtS3-k

แชทกับโรงเรียน