การพบปะหารือข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกเสือ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

https://drive.google.com/drive/folders/1HGhkRjwcjnJpw4Q2D5bw1zsZuI436Q77?fbclid=IwAR1KgK2uFxz7mwoouAdQXXJRZ_DVWUpjuiOAdoHJ5scqUZvg5xigdUtS3-k

แชทกับโรงเรียน