ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แชทกับโรงเรียน