ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร แต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีหรือแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

แชทกับโรงเรียน