หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง 
ข่าวย้อนหลัง
 
  ผลการคัดสรรผลงาน

  รางวัลดีเด่นจากการประกวดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

  รางวัลประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น

  รางวัล " ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562

  การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ภาคใต้

  รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2561

  ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องในงานวันครู ครั้ง

  ยินดีกับนางสาวกาญจนา คำแป้น

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป