.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ตรัง-กระบี่

 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.210.23.15
คุณเข้าชมลำดับที่ 458,177
 

  หน้าหลัก    ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร
 


นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์


นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล


นางอัมรัตน์ เอียดละออง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ


นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นายอนันทชัย ชุมอักษร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นางกรีลาวรรณ เบญจกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล


นางสาวศิริกาญจน์ สงศรีจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสาวเกษรา จุ้งลก
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชา
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน


นางสาวสิริรัตน์ สุขศรีเพ็ง
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 
 
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 ธันวาคม 2562
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Email : ผู้ดูแลระบบ : jumjaiboon@hotmail.com