.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ตรัง-กระบี่

 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.210.23.15
คุณเข้าชมลำดับที่ 458,157
 

  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
 

 ชื่อ : โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

 ที่ตั้ง : เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม (ตรัง - กระบี่) ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ
           จังหวัดตรัง 92220 โทรศัพท์ 075 296030 โทรสาร 075 296040

 Website : www.ratsadanu.ac.th

 สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 เขตพื้นที่บริการ มี 4 ตำบล ประกอบด้วย
 อำเภอวังวิเศษ ได้แก่ ต บลวังมะปรางเหนือ ตำบลวังมะปราง ตำบลอ่าวตง
 อำเภอสิเกา ได้แก่ ตำบลกะลาเส
 มีนักเรียนบางส่วนมาจากอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
 
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2562
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 ธันวาคม 2562
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Email : ผู้ดูแลระบบ : jumjaiboon@hotmail.com