.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ตรัง-กระบี่

 
 
 
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.226.76.216
คุณเข้าชมลำดับที่ 505,075
 

  หน้าหลัก    สัญลักษณ์โรงเรียน 
สัญลักษณ์โรงเรียน
 

 สัญลักษณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ปรัชญาและคำขวัญโรงเรียน

ปรัชญา          นตฺถิปัญฺญาสมาอาภา   แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญ           ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำชุมชน

 

อักษรย่อโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ร.อ.

 อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          สุขภาพดี  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          กีฬาดี  โครงงานคุณธรรมเด่น

 สีประจำโรงเรียน

                   ฟ้า ม่วง  ขาว

ความหมาย นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สง่า บริสุทธิ์ และเพียบพร้อมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

   ตราประจำโรงเรียน

                พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี 

         ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                   ต้นตะแบก (ต้นอินทนิล)

 

 

 

001.jpg
 
 
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563
 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Email : ผู้ดูแลระบบ : jumjaiboon@hotmail.com