.

โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ตรัง-กระบี่

 
 
  Home page    Contact us 
Contact us
 

 โรงเรียนรัษฏานุประดิษฐ์อนุสรณ์และภาคีเครือข่ายร่วมกันบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน

ชื่อผลงานรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม-ที่ดีงามของนักเรียน-โดยใช้-1.pdf
13493430_1009095885853377_2104267217_o.jpg
13493665_1009096102520022_727624590_o.jpg
 
 
นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
 
 
 
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
July 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 20 July 2562
 
All online 1 People
IP number 54.81.220.239
You are visitor number 427,358
 

 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์
ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
Email : ผู้ดูแลระบบ : jumjaiboon@hotmail.com