Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

🎉💝รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2564 💝💝🎉 ระดับจังหวัด จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตรัง (สกสค.จังหวัดตรัง) 🚩รอลุ้นผลต่อระดับประเทศ 🙏 ของขอบคุณ ท่านผอ.ธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมโรงเรียน 🙏 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันคะ 😍😷