Menu

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

21 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงและโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป.ตรัง เขต 2 จำนวน 60 คน