ติดต่อเรา

ชื่อ : โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์

ที่ตั้ง : เลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม (ตรัง – กระบี่) ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92220

โทรศัพท์ : 075 296030

โทรสาร : 075 296040

E-mail : ratsadanu@hotmail.com

แชทกับโรงเรียน